Rùa tiên tri đoán sai trận Brazil - Mexico

Rùa tiên tri đoán sai trận Brazil - Mexico

(TNO) Thừa thắng xông lên sau khi ‘tiên đoán’ đúng trận khai mạc World Cup 2014, chú rùa ‘Đầu bự’ (Big Head) tiếp tục trổ tài. Tuy nhiên, lần này ‘nhà tiên tri’ đã đoán trật.