Tạm biệt Tây Ban Nha

Tạm biệt Tây Ban Nha

Có ba thứ không thể che giấu lâu đó là mặt trăng, mặt trời và... sự thật.