• Tiếp tục phản đối World Cup tại Sao Paulo

    Tiếp tục phản đối World Cup tại Sao Paulo

    (TNO) Ban tổ chức và chính quyền địa phương đang lo ngại một cuộc biểu tình và đình công lớn diễn ra đúng ngày khai mạc World Cup, không loại trừ nguy cơ xảy ra bạo lực.