Bóng đá đường phố tại khu ổ chuột Rocinha - Brazil

(TNO) Mới chập tối, những đứa trẻ từ khắp hang cùng ngõ hẻm trong khu ổ chuột kéo tới khoảng sân nhỏ bên hông Bệnh viện CMS Albert Sabin; đứa chân trần, đứa dép lê, đứa có giày đá bóng, đứa mặc áo, đứa ở trần... cùng lao vào sân chơi.
BÌNH LUẬN

Tối thiểu 10 chữ tiếng Việt có dấu không chứa liên kết