• Cùng dự đoán trận Úc - Hà Lan (23 giờ, 18.6)

    Cùng dự đoán trận Úc - Hà Lan (23 giờ, 18.6)

    (TNO) Với một đội như Úc, lấy điểm trước Hà Lan lúc này chẳng khác nào thực hiện một “nhiệm vụ bất khả thi”, nhưng nên nhớ người Úc, như vẫn thường tự hào quảng cáo, rất giỏi nguỵ trang.