Đường vinh quang không trải hoa hồng

Đường vinh quang không trải hoa hồng

Cuộc đấu thì phải có người thắng kẻ thua, niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác, nụ cười của người thắng thì đối lập là những giọt nước mắt của người thua.