LHQ ca ngợi Hai Lúa trong việc giúp châu Phi đá hay tại World Cup (*)

LHQ ca ngợi Hai Lúa trong việc giúp châu Phi đá hay tại World Cup (*)

Cứ mỗi kỳ World Cup là các đội châu Phi lại khiến thế giới phải phì cười về chuyện đi đòi tiền thù lao. Điều này khiến Liên hợp quốc và Ngân hàng thế giới rất quan ngại. Họ đã đưa ra một số gói giải pháp nhằm giải bài toán hóc búa. Cũng may, Hai Lúa xuất hiện cứu nguy.