Ai là cầu thủ hấp dẫn nhất World Cup 2014?

Ai là cầu thủ hấp dẫn nhất World Cup 2014?

(TNO) - Không phải Cristiano Ronaldo cũng chẳng phải Sergio Ramos hay Gerad Pique, mà chính là Mauricio Pinilla, tiền đạo của đội tuyển Chile, mới là cầu thủ hấp dẫn nhất tại World Cup 2014.