• Giao hữu, hữu hảo hay… bất hảo?

    Giao hữu, hữu hảo hay… bất hảo?

    (TNO) Các trận giao hữu trước thềm World Cup vẫn được gọi là  “làm nóng”. Nhưng thời gian qua, các trận đấu đáng lẽ phải “hảo hữu” ấy lại bỗng dưng nóng bỏng và “bất hảo” đến không ngờ.