World Cup làm giảm tội phạm ở Kenya

World Cup làm giảm tội phạm ở Kenya

(TNO) Nếu cho người dân ở thành phố Kisumu (Kenya) một điều ước ở thời điểm này, chắc chắn họ sẽ ước World Cup 2014 đừng bao giờ... kết thúc. Nhưng với huyền thoại Ian Wright thì ngược lại.