Tuy không cao nhưng mọi người vẫn phải ngước nhìn

Tuy không cao nhưng mọi người vẫn phải ngước nhìn

Từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam chúng ta vẫn thường tự ti, mặc cảm rằng cầu thủ của chúng ta có thể hình nhỏ bé nên thường thất thế và khó đua tranh được với các đội bóng có thể hình tốt hơn ở khu vực cũng như châu lục.