Tạm biệt em, những chú Kangaroo...

Tạm biệt em, những chú Kangaroo...

(TNO) Khi những ánh nắng sớm mai báo hiệu cho một ngày mới tại Việt Nam thì ở nơi xa xôi ấy cũng là lúc màn đêm buông xuống, một đêm không ngủ với em, những chú Kangaroo...