Các bạn có thấy không? Là máu và sự cố gắng đó...

Các bạn có thấy không? Là máu và sự cố gắng đó...

Vậy là đã World Cup đã đi qua vòng bảng. Bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu khoảng khắc đáng nhớ... nhưng trên sân bóng các bạn có nhìn thấy không? Đó là máu và sự cố gắng gọi tên những người anh hùng Die Mannschaft của chúng tôi.