Brazil chơi chiêu quấy rối buổi tập của Chile

Brazil chơi chiêu quấy rối buổi tập của Chile

(TNO) Chile nghi ngờ đội chủ nhà Brazil đã 'chơi chiêu' khi cử một chiếc trực thăng được sử dụng bởi đài truyền hình Globo liên tục quần thảo phía trên buổi tập quan trọng của họ.