Tâm thư Sếp... Blatter viết vội cho Hoàng Bách! (*)

Tâm thư Sếp... Blatter viết vội cho Hoàng Bách! (*)

(TNO) Thông qua phóng viên Đỗ Hùng tại Brazil, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bất ngờ gửi một lá 'tâm thư' giãy bày cảm giác đắng lòng của ông sau bài viết vạch trần về tập đoàn MAFIFA của ca sĩ Hoàng Bách.