Khi FIFA là đạo diễn của World Cup

Khi FIFA là đạo diễn của World Cup

(TNO) Hồi tưởng lại những câu chuyện đẹp của quá khứ, chuyên gia bóng đá Đặng Gia Mẫn đã kết nối với hình ảnh sống động của World Cup thời hiện tại!