Ngày đầy cảm xúc tại Belo Horizonte

Ngày đầy cảm xúc tại Belo Horizonte

(TNO) Hôm nay là một ngày rất đẹp, nắng tràn ngập thành phố miền trung du thuộc bang Minas Gerais. Hôm nay cũng là một ngày đầy cảm xúc, khi thành phố hoàn tất nhiệm vụ đăng cai World Cup của mình.