Cùng dự đoán trận Costa Rica - Hy Lạp (3 giờ, 30.6)

Cùng dự đoán trận Costa Rica - Hy Lạp (3 giờ, 30.6)

(TNO) Hy Lạp đã viết nên câu chuyện cổ tích khi tìm lại được sự sống ở giây khắc cuối cùng, nhưng liệu lối đá bóng tẻ ngắt của họ có cưỡng được sự bùng nổ của hiện tượng Costa Rica?