Tây Ban Nha: Nhà giàu cũng… đắng lòng!

Tây Ban Nha: Nhà giàu cũng… đắng lòng!

(TNO) Hôm nay, Tây Ban Nha đã rời ngai vàng, giống vị vua Carlos của họ vừa ký vào giấy thoái vị. Tin tôi đi, họ thực sự cần điều đó để trở lại kiếp sống của những cầu thủ bình thường.