• Anh hôm nay sẽ khác ngày hôm qua?

    Anh hôm nay sẽ khác ngày hôm qua?

    Ai cũng có một niềm hy vọng. Và hy vọng lớn thì thất vọng nhiều. Khi nỗi đau dâng đến cao trào, nó sẽ là động lực giúp ta mạnh mẽ tiến bước.