Má tôi, chiếc ti vi và World Cup

Má tôi, chiếc ti vi và World Cup

Hồi ấy nhà tôi nghèo lắm, ba tôi làm nghề nông còn mẹ thì bán rau ngoài chợ, cuộc sống mưu sinh vất vả hàng ngày cũng chỉ tạm cho nhà 7 nhân khẩu miếng ăn và cái mặc.
  • Kẻ lỡ hẹn đáng kính

    Kẻ lỡ hẹn đáng kính

    Nhắc đến Hà Lan là nhắc đến một cường quốc bóng đá trên thế giới, nơi ấy đã sản sinh ra rất nhiều những tài năng bóng đá qua nhiều thời kỳ, đã tô thắm thêm cho nét đẹp muôn thuở của bóng đá thế giới. 
  • Cùng dự đoán trận Úc - Hà Lan (23 giờ, 18.6)

    Cùng dự đoán trận Úc - Hà Lan (23 giờ, 18.6)

    (TNO) Với một đội như Úc, lấy điểm trước Hà Lan lúc này chẳng khác nào thực hiện một “nhiệm vụ bất khả thi”, nhưng nên nhớ người Úc, như vẫn thường tự hào quảng cáo, rất giỏi nguỵ trang.