• Trọng tài cũng là con người

    Trọng tài cũng là con người

    Đã là con người thì ai cũng có thể mắc sai lầm và trọng tài người Nhật Yuichi Nishimura cũng không phải là ngoại lệ.