• Chiếc ống nhòm và tình bạn hữu

    Chiếc ống nhòm và tình bạn hữu

    Sau nhiều chờ đợi thì World Cup 2014 cũng đã diễn ra đầy sôi động và đậm bản sắc chất Nam Mỹ. Trong đó trận cầu đinh giữa Hà Lan và Tây Ban Nha khiến giới mộ điệu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.