Mỹ và Mexico chuẩn bị sớm cho World Cup 2014

Mỹ và Mexico chuẩn bị sớm cho World Cup 2014

(TNO) Còn gần 1 tháng nữa quả bóng Brazuca mới chính thức lăn tại Brazil, nhưng ngay lúc này không khí World Cup đã nóng lên tại Mỹ và quốc gia láng giếng Mexico.