World Cup 2010: Wavin' Flag - K'naan

World Cup 2010: Wavin' Flag - K'naan

(TNO) 'Wavin' Flag' là bài hát của nghệ sĩ người Canada gốc Somali K'naan từ album Troubadour. Năm 2010 FIFA đã chọn bài hát này làm bài hát cổ động cho World Cup 2010.