Sút luân lưu: Chuông nguyện hồn ai

Sút luân lưu: Chuông nguyện hồn ai

Sút luân lưu là giải pháp cuối cùng khi bất phân thắng bại sau 120 phút. Ranh giới giữa nụ cười và nước mắt chỉ trong khoảnh khắc.